voeten.png Visit the English page

3-hour workshop

Korte workshop foundation in an asana: wat is de basis van iedere houding, wat is het steunpunt op de grond, welk lichaamsdeel zet zich van de grond af. Door je focus op dit basisbeginsel te hebben, verandert je asanabeoefening. Maak deze aanpak mee. Docent Patrizia Semperboni

Programma

10.45 - 13.45     Asanas a.d.h.v. het thema, incusief korte pauze (Dutch and English spoken)

Betaling

  • € 37,-
  • minimaal 2 weken van tevoren
  • op rekeningnr NL43ABNA0417792948 (BIC: ABNANL2A) van Iyengar Yoga Zeeburg, Amsterdam, vermeld aub naam deelnemer en datum workshop
  • tot 2 weken van tevoren is restitutie mogelijk van 80% van het lesgeld, daarna is geen restitutie mogelijk

Aanmelden