voeten.png Visit the English page

Intensive learning, theme: How to build up a sequence for your own practice

Aandacht voor het maken van oefenvolgordes: opbouw met een bepaald thema en werking van volgordes

How to make sequences to improve your pratice: working with a certain theme, and the effect of sequences.

De docent is Berber Schönholzer.

Programma

18.00 - 20.00     Asanas a.d.h.v. het thema (Dutch and English spoken)

Betaling

  • € 22,-
  • minimaal 2 weken van tevoren
  • op rekeningnr NL43ABNA0417792948 (BIC: ABNANL2A) van Iyengar Yoga Zeeburg, Amsterdam, vermeld aub naam deelnemer en datum workshop
  • tot 2 weken van tevoren is restitutie mogelijk van 80% van het lesgeld, daarna is geen restitutie mogelijk

Aanmelden