voeten.png Visit the English page

Intensieve 3-uurs workshop Pranayama op 16 juni 2018

Prana means life-energy and ayama means  expansion. Normal breath is often irregular. It depends on external factors. Essential base from where you work with the breath is a stabile spine. Then the observation of the breath can start. In this workshop you get explanations about different Pranayama practices. The approach will encourage you to make them part of your daily practice.

Prana betekent levensenergie en ayama betekent spreiding/expansie. Normale ademhaling is onregelmatig. De ademfrequentie hangt van externe factoren af.  Basisvoorwaarde voor het werken met de adem is een stabiele wervelkolom. Dan kan het kalme observeren van de adem beginnen. Deze workshop geeft  duidelijke uitleg over verschillende Pranayamas en neemt  je schroom weg, om ze onderdeel van je dagelijkse beoefening te maken.

You need some experience inIyengar yoga. Enige ervaring met Iyengar yoga is gewenst.

De docent / the teacher is Berber Schönholzer. This workshop is Dutch and English spoken.

Programma

10.45 - 13.45     Asanas a.d.h.v. het thema, inclusief korte pauze (Dutch and English spoken)

Betaling

  • € 35,-
  • minimaal 2 weken van tevoren
  • op rekeningnr NL43ABNA0417792948 (BIC: ABNANL2A) van Iyengar Yoga Zeeburg, Amsterdam, vermeld aub naam deelnemer en datum workshop
  • tot 2 weken van tevoren is restitutie mogelijk van 80% van het lesgeld, daarna is geen restitutie mogelijk

Aanmelden